Are

Aren Sensus lähti lentoon

Innovaatioiden tie käytännön toteutuksiin on usein pitkä ja kivinen. Varsinkin konservatiivisella rakennusalalla uusia ajatuksia otetaan käytäntöön hitaasti. Vielä kun innovaatiota tarjoaa taho, jolta on totuttu tilaamaan jotain ihan muuta, saattaa ennakkoluulojen murtaminen viedä aikaa.

Talotekniikan ratkaisuja toimittavan Aren Sensus -matalaenergiajärjestelmän kysyntä on vasta viime vuosina kasvanut merkittäväksi. Are Sensus -järjestelmä huomioitiin Teknologiasta tuotteeksi -säätiön palkinnolla jo vuonna 2004. Kehitysprojektista vastannut Heikki Mäen mukaan markkinat ovat kypsyneet vähitellen.

”Kantavia ajatuksia tuotteen kehittämisessä olivat parempi energiatehokkuus ja sisäilma sekä toimistotilojen muunneltavuus. Nämä ovat nyt toimistosuunnittelussa keskeisiä tekijöitä,” LVI-alan diplomi-insinööri Mäki kertoo.

Perheyrityksellä riitti luottoa

Aressa haluttiin 1990-luvulla panostaa omiin tuotteisiin ja ratkaisuihin. Talotekniikan urakoitsijalle tämä oli poikkeuksellista, sillä urakoissa ja tuotteissa kilpailtiin kiivaasti hinnalla. Heikki Mäki toimi Sensus-järjestelmän kehityspäällikkönä.

”Halusimme tarjota asiakkaalle samaan hintaan enemmän. Tilojen lämpö-, ilmanlaatu- ja valaistusolosuhteita voitiin säätää käyttäjien toiveiden mukaisesti. Järjestelmässä käytetään lämmittämiseen ja jäähdyttämiseen pääasiassa samoja laitteita, mikä parantaa merkittävästi energiatehokkuutta”, Mäki kertoo.

Ensimmäinen koekohde valmistui Aren omiin tiloihin vuonna 1999. Eteneminen oli kuitenkin hidasta ja kokonaisjärjestelmien ostaminen urakoitsijalta tuntui asiakkaasta vaikealta. Säätiön tunnustus tuli oikeaan aikaan.

”Palkinto oli yllätys ja tuntui todella hyvältä saada tunnustusta alkuvaiheen vaikeuksien jälkeen. Se, että palkinto jaettiin alan merkittävimmässä tapahtumassa, oli meille tärkeää,” Mäki muistelee.

Pitkä tie ideasta käytäntöön

Henkilökohtaisesti Mäki on oppinut tuotekehitysprojektista paljon. Moni kehitysprojekti jää puolitiehen ja vaatii onnistuessaan pitkäjänteistä panostusta koko organisaatiolta.

”On ollut hienoa nähdä, miten kokonaisuus siirtyy suunnittelupöydältä käytäntöön. Eniten olen oppinut uutta viime vaiheen lanseerauksesta; konservatiivisella alalla uuden tuotteen markkinointi vaatii paljon,” Mäki kertoo.

Are Sensus® on markkinoiden ainoa ekologinen matalaenergiajärjestelmä. Se varmistaa toimitilojen viihtyisyyden, edistää työtehoa luomalla erinomaiset sisäolosuhteet ja tuo mittavia energiasäästöjä. Energiankulutus on vähentynyt Sensus-kohteissa jopa 30 prosenttia ja talotekniikan sähkönkulutusta voidaan pienentää jopa neljänneksellä.