Lenax Oy ja Latauspolku Oy

Rakentamisen tarkkuutta parantavan ja kustannuksia vähentävän mittalaitteen valmistaja Lenax Oy palkittiin Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön tämänvuotisella 20 000 euron apurahalla. Lisäksi kunniamaininta annettiin turvallisia latauskaappeja valmistavalle Latauspolku Oy:lle.

Palkinnot jaettiin Tampereella järjestetyssä Kiinteistöalan Vuosiseminaarissa 9.11.2023.

Palkinnot vastaanottivat Lenax Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja Tuomo Leikas sekö Latauspolku Oy:n toimitusjohtaja Mikko Pajamies 9.11. tilaisuudessa. Palkinnot luovutti Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön hallituksen puolesta Anna Gagneur. Valokuvaaja: Pekka Rousi.

Kotisihuolto Oy ja Granlund Oy

Pientaloasujille tarkoitettua ekosysteemiä ja sen ytimenä toimivaa digitaalista huoltokirjaa (Bygge.fi) kehittävä Kotisihuolto Oy palkittiin Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön tämänvuotisella 20 000 euron apurahalla. Lisäksi kunniamaininta annettiin AI-Energiakartoitus -työkalua kehittävälle Granlund Oy:lle. Palkinnot jaettiin Kiinteistöalan vuosiseminaarissa Tampereella 10.11.2022.

Palkinnot vastaanottivat Kotisihuolto Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jesse Karlsson ja Granlund Oy:n ryhmäpäällikkö Timo Karvinen. Palkinnot luovutti Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön hallituksen puolesta Anna Gagneur. Valokuvaaja Pekka Rousi.

Serviz Oy ja Auma Space Oy

Älykästä työmaan olosuhdehallintajärjestelmää kehittävä Serviz Oy palkittiin Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön tämänvuotisella 20 000 euron apurahalla. Lisäksi 10 000 euron kunniamaininta annettiin palautumistiloja valmistavalle Auma Space Oy:lle. Palkinnot jaettiin Kiinteistöalan vuosiseminaarissa Tampereella 11.11.2021.

Palkinnot vastaanottivat Serviz Oy:n toimitusjohtaja Jarno Hovi ja Auma Space Oy:n perustajaosakkaat
Niilo Ristmeri ja Kasimir Kaitue. Palkinnot luovuttivat Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön hallituksen puolesta Mika Halttunen ja Anna Gagneur.   Valokuvaaja Pekka Rousi.

Apila Group Oy Ab

Luovia ratkaisuja ympäristöhaasteisiin kehittävä ja konsultoiva Apila Group palkittiin Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön tämänvuotisella 20 000 euron apurahalla Tampereella 12.11.2020 järjestetyssä Kiinteistöalan Vuosiseminaarissa.

Apila Groupin Juha Timonen ja Kirsi Mononen sekä Säätiön puheenjohtaja Mika Halttunen palkintojenjakotilaisuudessa 12.11.2020.

Locia Solutions Oy

Yritys on erikoistunut kuntien toimitila- ja alveluverkoston suunnitteluun digitaalisuutta ja reaaliaikaista dataa hyödyntäen. Sen kehittämä ratkaisu mahdollistaa palveluverkoston pitkän aikavälin strategisen suunnittelun, kapasiteetin hallinnan ja investointien optimoinnin.

Vuosiseminaarin palkintojen jako 7.11.2019 Emilia Rönkkö, Locia Solutions Oy ja Mika Halttunen, Halton, säätiön puheenjohtaja. Kuvaajana Pekka Rousi.

720 DEGREES OY

Sisäilma-analytiikkaa kehittävä 720 Degrees Oy sai Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön tunnustuspalkinnon. 720 Degrees Oy on keskittynyt sisäympäristön analysointiin tekoälyä hyödyntäen.
Yrityksen kehittämä analyyttinen järjestelmä havaitsee sisäilmasta poikkeamat ja kerää lisäksi käyttäjien palautteen digitaalisesti. Analysoituja kiinteistöjä voidaan vertailla olosuhdedatan ja tilasta annetun palautteen perusteella. Vertailutieto auttaa tekemään laadukkaampia päätöksiä sisäympäristön kehittämiseksi.

Rick Aller ja Mika Halttunen palkintojenjakotilaisuudessa 14.11.2018

STEALTHCASE OY

Yritys on kehittänyt seinärakenteisiin integroitavan antennin, joka mahdollistaa mobiiliverkkojen toiminnan energiatehokkaissa rakennuksissa, joissa voi ilmetä kuuluvuusongelmia. Arviointiraati perusteli valintaa sillä, että tuote edistää kestävää ja tuottavaa rakennettua ympäristöä, ja että sillä on mahdollisuuksia menestyä myös kansainvälisillä markkinoilla.

SISÄILMATUTKIMUSPALVELUT ELISA AATTELA OY

Yritys kehittänyt sisäilman toksisuuden analysointiin uudenlaisen, ilmankosteuden härmistykseen perustuvan näytteenotto- ja mittausmenetelmän. Menetelmän avulla voidaan tutkia sisäilman toksisuutta ihmissoluille, sekä muita sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä. Arviointiraati perusteli valintaa sillä, että yritys on tehnyt alallaan merkittävää tutkimusta ja kehitystä, ja sen ratkaisu edistää terveellistä sisäilmaa ja hyvinvointia rakennuksissa. Yrityksellä on lisäksi mahdollisuuksia menestyä myös kansainvälisesti.

Vuosiseminaari

Palkintojenjako tilaisuus 9.11.2017, vasemmalta oikealle Janne Mansikkamäki, Elisa Aattela ja Mika Halttunen (Kuvaaja Pekka Rousi)

CONGRID OY

Congrid on kehittänyt mobiiliratkaisun rakennustuotannon laadun- ja turvallisuuden hallintaan. Säätiö haluaa tämän vuoden palkinnolla palkita nuoren yrityksen, joka toiminnallaan kehittää edistyksellisiä teknologisia ratkaisuja ja jonka palvelun vaikuttavuus rakennusalalle voi olla erittäin merkittävä.

Tekniikan tohtori ja dosentti Olli Niemi

Kunniamaininnan pitkäaikaisesta toiminnastaan erityisesti parempien oppimisympäristöjen kehittämiseksi sai Tekniikan tohtori ja dosentti Olli Niemi.

ENSAVETEC OY

Nuori mikkeliläisyritys tuo uudentyyppiset energiatehokkuusratkaisut osaksi kiinteistöjen talotekniikkajärjestelmiä. Ensavetec:n innovaatio hyödyntää lämpöenergian suihkuvedestä. Yritys luo uutta ekologista ja puhdasta teknologiaa kuluttajien arkeen. Yrityksen toiminnassa korostuu käyttäjäläheisyys, energiansäästö ja ympäristöarvot.

Säätiö haluaa tämän vuoden palkinnolla erityisesti palkita nuoria yrityksiä, jotka ovat tuotteistaneet ympäristöystävällisen innovaation rakennettuun ympäristöön. Yrityksillä on kansainvälistymiseen potentiaalia ja ottavat erityisesti huomioon käyttäjälähtöisyyden.

Renor Oy

Renor Oy toteuttaa asiakkaiden toimitilatarpeisiin soveltuvia ratkaisuja uuden elinkaaren ansaitseviin kiinteistöihin kehittyvissä kaupunkiympäristöissä kestävän kehityksen mukaisesti. Säätiö haluaa tämän vuoden tunnustuspalkinnolla erityisesti korostaa ja palkita energiatehokkuutta, uusiutuvan energian käyttöä ja kasvihuonepäästöjen vähentämistä.

Citycon Oyj

Kunniamaininta myönnettiin tänä vuonna Citycon Oyj:lle, joka toimii aktiivisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Periaatteet ovat osa Cityconin strategiaa ja päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet.

Palkintojenjako tilaisuus 2014, vasemmalta oikealle Mika Halttunen ja Citycon Oyj:n Harri Holmström.

Start-up palkinto

Ensimmäistä kertaa seminaarissa järjestettiin myös kiinteistöalan Start‐up –tilaisuus yhdessä FIBANin (Finnish Business Angels Network) ja Teknologiasta Tuotteiksi ry:n kanssa. Teknologiasta Tuotteeksi yhdistys palkitsi 5 ehdokkaan joukosta parhaimmaksi start‐up –yritykseksi äänestetyn ehdokkaan, RF SensIT:n, 10 000 euron rahapalkinnolla liiketoimintansa jatkokehittämiseksi. Yritys tuottaa järjestelmiä ja palveluita rakennusten kosteuden seurantaan.

SPU Oy

SPU Oy valmistaa kehittämiään eristeratkaisuja erityyppisiin rakennuksiin. Säätiö haluaa tämän vuoden palkinnolla erityisesti korostaa ja palkita suomalaista pitkäaikaista ja sitoutunutta yrittämistä, vahvaa panostusta tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä järjestelmällistä viennin kehittämistä.

Kiinko
Säätiön hallituksen puheenjohtaja Mika Halttunen ja SPU Oy:n hallituksen puheenjohtaja Janne Jormalainen 6.11.2013

Mikkelin Ammattikorkeakoulu

MAMKin LVI-alan opetus palkittiin pitkjänteisestä kehitystyöstä opetuksen laadun nostamiseksi, jonka tuloksena opiskelijat ovat menestyneet valtakunnallisissa ja kansainvälisissä LVI-kilpailuissa.

Oras Oy

Säätiö myönsi Oras Oy:lle kunniakirjan pitkäjänteisestä panostuksesta innovaatiotoimintaan, tuotekehitykseen ja muotoiluun, ja on saavuttanut johtavan aseman elektronisten hanojen valmistajana

Technopolis Oyj palkittiin innovatiivisesta palvelukonseptista, joka yhdistää asiakkaat, heitä tukevat kehitys- ja liiketoimintapalvelut sekä nykyaikaiset kiinteistöt, joissa on hyvä ja energiatehokas sisäympäristö

NEAPO Oy

NEAPO Oy toimittaa innovatiivisia rakennusratkaisuja modulaariseen uudis- ja korjausrakentamiseen. NEAPO Oy:n tehdasvalmisteiset moduuliratkaisut ovat ympäristöystävällisiä ja energiaa säästäviä. Ne myös lyhentävät työmaa-aikaa ja parantavat rakentamisen laatua.

LT, professori Kari Reijula

Professori Kari Reijula on tehnyt pitkäaikaista, poikkitieteellistä ja rakentavaa yhteistyötä paremman sisäympäristön puolesta kiinteistö – ja rakennusklusterissa. Erityisesti Reijula on menestyksekkäästi keskittynyt työpaikkojen, koulujen ja sairaaloiden sisäympäristöolosuhteiden parantamiseen

Vallox Oy

Vallox Oy on kasvanut korostaen sisäilman merkitystä panostaen samalla energiatehokkuuteen ja ilmanvaihdon integrointiin talon muihin energiaratkaisuihin. Yritys on tuotteistanut ja menestyksellä markkinoinut matalaenergia- ja passiivitalojen ilmanvaihtotekniikkaa mm. Saksan markkinoilla

Järvenpään Mestariasunnot Oy

Järvenpään Mestariasunnot Oy sai tunnustuspalkinnon innovatiivisestä vuokra-asuntojen ja vuokra-asumisen mallien kehittämisestä. Kehittämisen kantavina teemoina ovat olleet asiakaslähtöisyys ja vastuu ympäristöstä. Yritys on tuonut uusia toimintatapoja ja ratkaisuja vuokra-, palvelu- ja erilaisten erityisryhmille tarkoitettujen asuntojen rakentamiseen ja kehittämiseen. Yritys on samalla edistänyt esimerkillisellä tavalla alan yhteistyötä.

VVO -yhtymä Oyj

Säätiö jakoi VVO -yhtymä Oyj:lle kunniakirjan ansiokkaasta ja pitkäjänteisestä vuokra-asuntojen ja -asumisen kehittämisestä. Asiakaslähtöisyys, elinkaariedullisuus, ympäristöystävällisyys ja innovatiivisuus ovat VVOn arvoissa ja strategiassa keskeisellä sijalla. Ne on onnistuttu viemään esimerkillisellä tavalla käytännön toimintaan ja ratkaisuihin

RKL Reponen Oy

Rakennusliike Reposen MERAREPONEN- energiatehokas kerrostalojärjestelmä mahdollistaa huomattavien lämmityskustannusten säästön, jolla on myös välillinen vaikutus ympäristön päästöihin ja näin ollen vaikututtaa myös ilmaston muutosten torjuntaan. Energiatehokkaan kerrostalojärjestelmän rakennuskustannukset eivät ole normaaleja rakennuskustannuksia huomattavasti suuremmat.

Senaatti-kiinteistöt

Senaatti-kiinteistöt on edelläkävijä ja suunnannäyttäjä kiinteistö- ja rakennusklusterissa. Yhtiö on aktiivisesti osallistunut useisiin laajoihin toimitilojen kehittämishankkeisiin. Se on toimitilapalvelujen innovatiivinen kehittäjä ja uusien teknologiaratkaisuiden hyödyntäjä. Senaatti-kiinteistöt korostaa rakennusten sisäympäristöolosuhteiden merkitystä ja näiden todentamista. Senaatti-kiinteistöt korostaa toiminnassaan palveluhenkisyyttä ja tarjoaa asiakkailleen heidän tarpeistaan lähteviä ratkaisuja

HomeSoft Oy

HomeSoft Oy sai tunnustuspalkinnon HomeSoft ControlTM –ohjausjärjestelmästä asuinrakennuksiin. Home Soft Control™ on järjestelmä, joka yhdistää kaikki talotekniikan osat kokonaisuudeksi. Tarpeenmukaisesti ohjautuva talotekniikka lisää asumismukavuutta ja turvallisuutta sekä säästää energiaa

ARE Oy

Tunnuspalkinto myönnettiin Are Oy:lle ARE Sensus® -järjestelmätuotteesta. ARE Sensus®-järjestelmä on yhteensovitettu talotekniikkakokonaisuus, joka mahdollistaa lämpö-, ilmanlaatu- ja valaistusolosuhteiden muuntelun käyttäjien tarpeiden mukaisesti, huomioiden myös tilojen käyttöaste. Järjestelmän keskeisenä etuna on olosuhteiden muuntelun lisäksi energiansäästökyky.

Ouman Oy

Ouman Oy palkittiin mobiili- ja internet-teknologiaa hyödyntävästä lämmön ja ilmastoinnin säätöjärjestelmästä kunniamaininnalla

Evata Worldwide Oy

Evata Worldwide on ennakkoluulottomasti kehittänyt innovatiivisten rakennusten sisäympäristöön liittyvän palvelutuotteen, jota yritys markkinoi menestyksekkäästi. Tuotteen avulla asiakasyritykset pystyvät ottamaan käyttöön tehokkaampia ja toimivampia liiketoimintaa palvelevia tilaratkaisuja.Evata on dynaamisesti kehittynyt perinteisestä arkkitehtitoimistosta kansainväliseksi tutkimukseen ja tuotekehitykseen panostavaksi konserniksi.

Top Foam Oy

Palkinto myönnetty lahtelaisen Top Foam -yrityksen komposiittimateriaalin kehitykseen.

CliniChem Oy

Palkinto myönnetty iittiläisen CliniChem Oy:n kemiallisen steriloinnin kontrollointituotteiden kehitystyöhön.
Lisäksi vuonna 2001 jaettiin viisi apurahaa yhteisarvoltaan 100 000 markkaa.

DI Eero Tommila

DI Eero Tommila sai säätiön tunnustuspalkinnon passiivisen kosteushälytysjärjestelmän kehittämistyöhön.
Arkkitehtisuunnittelu Pauli Lindström Oy

Lahtelainen arkkitehtitoimisto sai tunnustuspalkinnon ‘Puu sisustusmateriaalina’ – keksinnön kehittämiseen.

Sandvik Tamrock Oy Breakers

Tunnustuspalkinto myönnetty Sakari Kokkosen ‘johtojoustin’ -keksinnön kehittämistyöhön.

Lisäksi vuonna 2000 jaettiin viisi apurahaa yhteisarvoltaan 80 000 markkaa.

Sterimat Oy

Ilkka Kalvola Sterimat Oy:stä sai tunnustuspalkinnon ilman sterilointilaitteen kehittämistyöhön.

Lisäksi vuonna 1999 jaettiin viisi apurahaa yhteisarvoltaan 100 000 markkaa.

Bioalfa Oy

Yrittäjä Matti Heikkiselle Hollolasta myönnettiin vuoden 1998 tunnustuspalkinto biojätteen ja puhdistamolietteen käsittelyyn kehittämistään laitteista ja järjestelmistä.

Lisäksi vuonna 1998 jaettiin neljä apurahaa yhteisarvoltaan 100 000 markkaa.

DI Jarmo Alamäki

Lisäksi vuonna 1997 jaettiin viisi apurahaa.

Kuitumyynti Oy

Yrittäjä Asko Huuskolle myönnettiin vuoden 1996 tunnustuspalkinto kehittämistään ympäristöystävällisistä RIWE-puukuitueristeestä.