2023

Teknologiasta tuotteiksi -säätiön myöntämä rakennetun ympäristön teknologia-apuraha haettavana 15.9.2023 asti

Teknologiasta tuotteiksi -säätiön vuotuinen apuraha on haettavissa 15.9.2023 asti, ja sen suuruus on 20 000 euroa. Säätiö tukee toiminnallaan suomalaista osaamista, tuotekehitystä ja kansainvälistymistä kiinteistö- ja rakentamisalalla. Apuraha myönnetään terveellistä, kestävää ja tuottavaa rakennettua ympäristöä edistävälle tuotteelle, palvelulle tai hankkeelle, joka hyödyntää uutta teknologiaa ja osaamista, ja jolla on kansainvälistä potentiaalia.  Vuosittain jaettava Teknologiasta tuotteiksi -apuraha on alansa suurin.

Arvostettuja kriteerejä palkitsemiselle ovat energia- ja resurssitehokkuus, hyvän sisäympäristön kehittäminen, alan uudistaminen ja loppukäyttäjien tarpeiden ymmärrys.

Vuonna 2023 palkitsemisperusteissa painottuvat laadukkaan sisäympäristön lisäksi seuraavat alueet: kiertotalous, digitaalisuus, palveluiden tuotteistaminen, sekä ilmastonmuutoksen hidastaminen ja siihen sopeutuminen.

Hakemus tehdään osoitteessa https://teknologiastatuotteiksi.fi/hakemus/ 1.6. – 15.9.2023 välisenä aikana.

Mukana palkittavien yritysten valinnassa ovat Talotekninen teollisuus ja kauppa Talteka ry, Rakennusteollisuus RT ry ja kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry. Lopullisen päätöksen tekee säätiön hallitus. Apuraha luovutetaan Kiinteistöalan vuosiseminaarissa Tampereella 9.11.2023.

Säätiö voi palkita apurahalla yritysten ohella yhteisöjä tai yksityishenkilöitä. Erityisasemassa arvioinnissa palkinnon saajiksi ovat pk-yritykset.


2022

Teknologiasta tuotteiksi -säätiön myöntämä rakennetun ympäristön teknologia-apuraha julistetaan haettavaksi 

Teknologiasta tuotteiksi -säätiön vuotuinen apuraha on haettavissa 1.6.2022 alkaen, ja sen suuruus on 20 000 euroa. Säätiö tukee toiminnallaan suomalaista osaamista, tuotekehitystä ja kansainvälistymistä kiinteistö- ja rakentamisalalla. Apuraha myönnetään terveellistä, kestävää ja tuottavaa rakennettua ympäristöä edistävälle tuotteelle, palvelulle tai hankkeelle, joka hyödyntää uutta teknologiaa ja osaamista, ja jolla on kansainvälistä potentiaalia sisäympäristöalalla.  Vuosittain jaettava Teknologiasta tuotteiksi -apuraha on alansa suurin.

Arvostettuja kriteerejä palkitsemiselle ovat energia- ja resurssitehokkuus, hyvän sisäympäristön kehittäminen, alan uudistaminen ja loppukäyttäjien tarpeiden ymmärrys.

Vuonna 2022 palkitsemisperusteissa painottuvat seuraavat alueet: kestävä kehitys ja vastuullisuus, turvallisuus, kiertotalous ja digitaalisuus.

Hakemus tehdään osoitteessa https://teknologiastatuotteiksi.fi/hakemus/ 1.6. – 30.9.2022 välisenä aikana.

Mukana palkittavien yritysten valinnassa ovat Talotekninen teollisuus ja kauppa ry,  Rakennusteollisuus RT ry ja RAKLI ry. Lopullisen päätöksen tekee säätiön hallitus. Apuraha luovutetaan Kiinteistöalan vuosiseminaarissa Tampereella 10.11.2022.

Säätiö voi palkita apurahalla yritysten ohella yhteisöjä tai yksityishenkilöitä. Erityisasemassa arvioinnissa palkinnon saajiksi ovat pk-yritykset.


2021

Rakennusten asiantuntijapalveluita tarjoava Serviz Oy palkittiin Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön apurahalla ja palautumistiloja valmistava Auma Space Oy sai säätiön hallituksen kunniamaininnan

Älykästä työmaan olosuhdehallintajärjestelmää kehittävä Serviz Oy palkittiin Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön tämänvuotisella 20 000 euron apurahalla. Lisäksi 10 000 euron kunniamaininta annettiin palautumistiloja valmistavalle Auma Space Oy:lle.

Palkinnot jaettiin Tampereella järjestetyssä Kiinteistöalan Vuosiseminaarissa 11.11.

Serviz Oy kehittää älykästä työmaan olosuhdehallintaa. Järjestelmällä varmistetaan rakennustyömailla hyvä sisäympäristön laatu ja rakenteiden kuivumisolosuhteet, samalla energiahukka minimoiden. Ratkaisu säästää kustannuksia, parantaa työturvallisuutta ja aikatauluhallintaa ja estää kosteusvaurioiden syntymistä. Järjestelmän toiminta perustuu asennettujen anturien tuottaman datan yhdistämiseen rakennuksen tietomallista saatuun metatietoon, ulkoilman olosuhteisiin ja ennusteisiin. Apurahan avulla on tarkoitus toteuttaa fyysisten olosuhdehallintalaitteiden ohjaus pilottikohteeseen.

Apurahan myöntämisperusteissaan säätiön hallitus totesi, että alalle Serviz Oy:n innovaation vaikuttavuus on suuri. Tuote on lisäelementti työmaan kokonaisuuden hallintaan. Järjestelmä lisää työmaaturvallisuutta, toimivuutta ja alan houkuttelevuutta.

Auma Space Oy valmistaa tehokkaita rauhoittumistiloja toimistoihin. Puusta valmistetussa, ja ääniteknologiaa hyödyntävässä, tilassa rauhoittuminen palauttaa jopa 300% enemmän käyttäjää kuin normaali palautuminen työpäivän aikana. Stressivaste vähenee 50%. Auma korostaa ihmisen hyvinvoinnin merkitystä rakennetussa ympäristössä.

Palkinnot vastaanottivat Serviz Oy:n toimitusjohtaja Jarno Hovi ja Auma Space Oy:n perustajaosakkaat
Niilo Ristmeri ja Kasimir Kaitue 11.11. tilaisuudessa. Palkinnot luovuttivat Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön hallituksen puolesta Mika Halttunen ja Anna Gagneur.

Mukana palkittavan yrityksen valinnassa olivat Talotekninen teollisuus ja kauppa ry,  Rakennusteollisuus RT ry ja RAKLI ry. Päätöksen palkinnonsaajasta teki säätiön hallitus.


Teknologiasta tuotteiksi -säätiön myöntämä rakennetun ympäristön teknologia-apuraha julistetaan haettavaksi 

Teknologiasta tuotteiksi -säätiön vuotuinen apuraha on haettavissa 18.5.2021 alkaen, ja sen suuruus on 20 000 euroa. Säätiö tukee toiminnallaan suomalaista osaamista, tuotekehitystä ja kansainvälistymistä kiinteistö- ja rakentamisalalla. Apuraha myönnetään terveellistä, turvallista, kestävää ja tuottavaa rakennettua ympäristöä edistävälle tuotteelle, palvelulle tai hankkeelle, joka hyödyntää uutta teknologiaa ja osaamista, ja jolla on kansainvälistä potentiaalia.  Vuosittain jaettava Teknologiasta tuotteiksi -apuraha on alansa suurin.

Arvostettavia kriteerejä palkitsemiselle ovat energia- ja resurssitehokkuus, hyvän sisäympäristön kehittäminen, alan uudistaminen ja loppukäyttäjien tarpeiden ymmärrys.

Vuonna 2021 palkitsemisperusteissa painottuvat myös seuraavat alueet: kestävä kehitys ja vastuullisuus, kiertotalous ja digitaalisuus.

Hakemus tehdään osoitteessa https://hakemus.teknologiastatuotteiksi.fi/ 18.5. – 30.9.2021 välisenä aikana.

Järjestämme säätiön hakuprosessista ja aikaisemman apurahansaajan Stealthcasen kokemuksista webinaarin ke 26.5.2021 klo 10.00 -10.45 Teamsin välityksellä. Ilmoittautumiset. Tervetuloa!

Mukana palkittavien toimijoiden valinnassa ovat Talotekninen teollisuus ja kauppa ry,  Rakennusteollisuus RT ry ja RAKLI ry. Lopullisen päätöksen tekee säätiön hallitus. Palkinto luovutetaan  Kiinteistöalan vuosiseminaarissa Tampereella 11.11.2021.

Säätiö voi palkita apurahalla yritysten ohella yhteisöjä tai yksityishenkilöitä. Erityisasemassa arvioinnissa palkinnon saajiksi ovat pk-yritykset.

Aiempien vuosien palkinnonsaajista kerrotaan säätiön verkkosivuilla osoitteessa http://teknologiastatuotteiksi.fi/myonnetyt-tunnustuspalkinnot/.


2020

Säätiön vuonna 2017 palkitsema StealthCase Oy on voittanut Englannissa innovaatioratkaisupalkinnon Glass Focus Award 2020. Lue lisää täältä.


Kiertotalousyhtiö Apila Group sai Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön apurahan

Luovia ratkaisuja ympäristöhaasteisiin kehittävä ja konsultoiva Apila Group palkittiin Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön tämänvuotisella 20 000 euron apurahalla Tampereella 12.11. järjestetyssä Kiinteistöalan Vuosiseminaarissa.

Apurahan myöntämisperusteissaan säätiön hallitus totesi, että Apila Group on monipuolinen ja digitaalisuutta hyödyntävä kiertotalouden asiantuntija, joka edistää hiilidioksidipäästöjen merkittävää vähentämistä rakennusalalla edistämällä kiertotalouden käytäntöjä. Yhtiön erityisvahvuus on kemian ja materiaalitieteen asiantuntemus yhdistettynä ympäristöteknologian ja -johtamisen osaamiseen.

Apila Group edistää muun muassa betonia täydentävien geopolymeerien käyttöä rakennusteollisuudessa digitaaliteknologian avulla. Se kehittää parhaillaan myös helppokäyttöistä verkkopohjaista työkalua, jolla autetaan erilaisia toimijoita hyödyntämään kiertotalousmateriaaleja.

Yksi yhtiön käynnissä olevista hankealueista liittyy teollisen toiminnan ohessa syntyvien sivutuotteiden tai jätteiden, eli ns. sivuvirtojen, hyödyntämiseen. Nyt myönnetty säätiön apuraha tullaan käyttämään kolmen sivuvirtamateriaalin ominaisuuksiin liittyvän laskentamallin yhdistämiseen ja tästä syntyvän uuden mallin prototyypin rakentamiseen. Tavoitteena on vauhdittaa teollisuuden ja yhteiskunnan sivuvirtojen kustannustehokasta ja materiaaliviisasta hyötykäyttöä tulevaisuuden rakentamisen tuotteissa.

Palkinnon vastaanotti 12.11. tilaisuudessa Apila Groupin materiaaliasiantuntija Juha Timonen ja kehitysjohtaja Kirsi Mononen, ja sen luovutti Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön hallituksen puheenjohtaja Mika Halttunen.

Mukana palkittavan yrityksen valinnassa olivat Talotekninen teollisuus ja kauppa ry, Rakennusteollisuus RT ry ja RAKLI ry. Päätöksen palkinnonsaajasta teki säätiön hallitus.


Teknologiasta tuotteiksi -säätiön apuraha julistetaan haettavaksi 

Teknologiasta tuotteiksi -säätiön vuotuinen apuraha on haettavissa 18.5.2020 alkaen, ja sen suuruus on 20 000 euroa. Säätiö tukee toiminnallaan suomalaista osaamista, tuotekehitystä ja kansainvälistymistä kiinteistö- ja rakentamisalalla. Apuraha myönnetään terveellistä, kestävää ja tuottavaa rakennettua ympäristöä edistävälle tuotteelle, palvelulle tai hankkeelle, joka hyödyntää uutta teknologiaa ja osaamista, ja jolla on kansainvälistä potentiaalia sisäympäristöalalla.  Vuosittain jaettava Teknologiasta tuotteiksi -apuraha on alansa suurin.

Muita kriteerejä palkitsemiselle ovat energia- ja resurssitehokkuus, hyvän sisäympäristön kehittäminen, alan uudistaminen ja loppukäyttäjien tarpeiden ymmärrys.

Vuonna 2020 palkitsemisperusteissa painottuvat seuraavat alueet: ilmastonmuutoksen hallinta, kiertotalous ja digitaalisuus.

Hakemus tehdään osoitteessa https://hakemus.teknologiastatuotteiksi.fi/ 18.5. – 30.9.2020 välisenä aikana.

Mukana palkittavien yritysten valinnassa ovat Talotekninen teollisuus ja kauppa ry,  Rakennusteollisuus RT ry ja RAKLI ry. Lopullisen päätöksen tekee säätiön hallitus. Palkinto luovutetaan  Kiinteistöalan vuosiseminaarissa Tampereella 12.11.2020.

Säätiö voi palkita apurahalla yritysten ohella yhteisöjä tai yksityishenkilöitä. Erityisasemassa arvioinnissa palkinnon saajiksi ovat pk-yritykset.

2019

Kuntien toimitila- ja palveluverkoston hallintaan erikoistuneelle start-up-yritykselle Locia Solutions Oy:lle Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön apuraha.

Kuopiolainen Locia Solutions Oy vastaanotti säätiön vuotuisen 25 000 euron apurahan 7.11.2019 järjestetyssä Kiinteistöalan Vuosiseminaarissa Tampereella. Yritys on erikoistunut kuntien toimitila- ja palveluverkoston suunnitteluun digitaalisuutta ja reaaliaikaista dataa hyödyntäen. Sen kehittämä ratkaisu mahdollistaa palveluverkoston pitkän aikavälin strategisen suunnittelun, kapasiteetin hallinnan ja investointien optimoinnin.

Aihe on ajankohtainen kaikille Suomen kunnille, sillä alueellinen väestö- ja talouskehitys asettavat lisähaasteita niiden palveluverkostolle. Locia Solutions Oy:n ratkaisu tukee muutosta tuotantolähtöisestä suunnittelusta ihmislähtöiseen, vähähiiliseen tila- ja palveluverkoston suunnitteluun, sekä lisää kuntien valmiuksia asukkaidensa hyvinvoinnin edistämiseen ennakoivalla resurssien hallinnalla.

Palkitsemisperusteissaan Teknologiasta Tuotteeksi -säätiön hallitus katsoi, että yrityksen kehittämä toimitila- ja palveluverkostojen suunnittelusovellus CapaCity edistää rakennetun ympäristön parempaa kokonaishallintaa ja mahdollistaa ympäristövastuullisemman toiminnan, ja että innovaatiolla on lisäksi hyvät mahdollisuudet menestyä kansainvälisillä markkinoilla.

Apurahan vastaanotti Locia Solutions Oy:n puolesta yrityksen perustajajäsen Emilia Rönkkö, ja sen luovutti Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön hallituksen puheenjohtaja Mika Halttunen.

Mukana palkittavan yrityksen valinnassa olivat Talotekninen teollisuus ja kauppa ry, Rakennusteollisuus RT ry ja RAKLI ry. Päätöksen palkinnonsaajasta teki säätiön hallitus.

2018

Sisäilma-analytiikkaa kehittävä 720 Degrees Oy sai Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön apurahan. 720 Degrees Oy on keskittynyt sisäympäristön analysointiin tekoälyä hyödyntäen.Yritys vastaanotti säätiön vuotuisen 20 000 euron apurahan  14.11. järjestetyssä Kiinteistöalan Vuosiseminaarissa Tampereella.

Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön apurahasta päättävä raati katsoi, että yritys edistää digitaalisilla ratkaisuillaan terveellistä sisäilmaa ja loppukäyttäjien hyvinvointia rakennuksissa, ja että sillä on hyvät mahdollisuudet kansainvälistyä.

720 Degrees Oy:n kehittämä analyyttinen järjestelmä havaitsee sisäilmasta poikkeamat ja kerää lisäksi käyttäjien palautteen digitaalisesti. Analysoituja kiinteistöjä voidaan vertailla olosuhdedatan ja tilasta annetun palautteen perusteella. Vertailutieto auttaa tekemään laadukkaampia päätöksiä sisäympäristön kehittämiseksi.

720 Degrees Oy:n kanssa on sovittu, että apuraha käytetään erityisesti uuden referenssikohteen hankkimiseen.

Apurahan vastaanotti 720 Degrees Oy:n operatiivinen johtaja Rick Aller, ja sen luovutti Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön hallituksen puheenjohtaja Mika Halttunen.

Mukana palkittavien yritysten valinnassa olivat Talotekninen teollisuus ja kauppa,  Rakennusteollisuus RT ja RAKLI. Päätöksen palkinnonsaajasta teki säätiön hallitus.

2017

Säätiön vuosittainen 20 000 euron tunnustuspalkinto on myönnetty StealthCase Oy:lle, ja lisäksi 10 000 euron tunnustus Sisäilmatutkimuspalvelut Elisa Aattela Oy:lle Tampereella 9.11. järjestetyssä Kiinteistöalan Vuosiseminaarissa. Palkituksi tuli energiatehokkaiden rakennusten mobiiliverkkokuuluvuuden sekä sisäilman toksisuuden ja laadun mittauksen eteen tehty työ.

Suomi 100 -juhlavuoden tunnustuspalkinto päätettiin jakaa yhtäältä liikeidean ja toisaalta terveyttä ja hyvinvointia edistävän hankkeen kesken. Säätiö halusi tällä kertaa palkita erityisesti nuoria yrityksiä, joiden palveluilla se katsoi olevan merkittäviä mahdollisuuksia vaikuttaa rakennusalaan.

StealthCase Oy on kehittänyt seinärakenteisiin integroitavan antennin, joka mahdollistaa mobiiliverkkojen toiminnan energiatehokkaissa rakennuksissa, joissa voi ilmetä kuuluvuusongelmia. Arviointiraati perusteli valintaa sillä, että tuote edistää kestävää ja tuottavaa rakennettua ympäristöä, ja että sillä on mahdollisuuksia menestyä myös kansainvälisillä markkinoilla. Tunnustuspalkinnon vastaanotti Stealthcase Oy:n toimitusjohtaja Janne Mansikkamäki.

Sisäilmatutkimuspalvelut Elisa Aattela Oy on kehittänyt sisäilman toksisuuden analysointiin uudenlaisen, ilmankosteuden härmistykseen perustuvan näytteenotto- ja mittausmenetelmän. Menetelmän avulla voidaan tutkia sisäilman toksisuutta ihmissoluille, sekä muita sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä. Arviointiraati perusteli valintaa sillä, että yritys on tehnyt alallaan merkittävää tutkimusta ja kehitystä, ja sen ratkaisu edistää terveellistä sisäilmaa ja hyvinvointia rakennuksissa. Yrityksellä on lisäksi mahdollisuuksia menestyä myös kansainvälisesti. Tunnustuspalkinnon vastaanotti sisäilmatutkija Elisa Aattela.

Molemmat tunnustukset luovutti Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön hallituksen puheenjohtaja Mika Halttunen.

Mukana palkittavien yritysten valinnassa olivat RAKLI, Talotekniikkateollisuus ja Rakennusteollisuus RT. Lopullisen päätöksen tunnustuspalkinnon saajista teki säätiön hallitus.

Lokakuu 2017

Teknologiasta tuotteiksi -säätiön apurahan jatkoon pääsi neljä yritystä

Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön vuoden 2017 apurahan hakuprosessissa jatkoon on valittu Sisäilmatutkimuspalvelut Elisa Aattela Oy, StealthCase Oy, Tietotekniikkapalvelut Tunninen Oy ja Watertuned (aakkosjärjestyksessä). Hakuaika päättyi elokuun lopussa. Voittaja ratkeaa syyskuun lopussa ja apuraha luovutetaan Kiinteistöalan vuosiseminaarissa Tampereella 9.11.2017.

Teknologiasta Tuotteiksi -säätiö julistaa haettavaksi vuotuisen tunnustuspalkintonsa 1.6. – 31.8.2017.

Suomi 100-juhlavuonna palkinnon suuruus on 20 000 euroa. Säätiö tukee toiminnallaan suomalaista osaamista, tuotekehitystä ja kansainvälistymistä erityisesti rakennetussa ympäristössä eli kiinteistö- ja rakennusalalla. Säätiö hakee yrityksiä, jotka kehittävät palvelukonsepteja ja –kokonaisuuksia myös digitaalisuutta hyödyntäen. Muita kriteerejä valinnassa ovat energia- ja resurssitehokkuus, alan uudistaminen ja loppukäyttäjien tarpeiden ymmärrys. Teknologiasta tuotteeksi -tunnustuspalkinto vuonna 2017 on osa Suomi 100 -ohjelmaa. Hakemus tehdään osoitteessa https://hakemus.teknologiastatuotteiksi.fi/.

Mukana palkittavien yritysten valinnassa ovat RAKLI, Talotekniikkateollisuus ja Rakennusteollisuus RT. Lopullisen päätöksen tekee säätiön hallitus. Tunnustuspalkinto jaetaan Kiinteistöalan vuosiseminaarissa Tampereella 9.11.2017.

2016

CONGRID OY PALKITTIIN TEKNOLOGIASTA TUOTTEIKSI -SÄÄTIÖN TUNNUSTUSPALKINNOLLA

Teknologiasta Tuotteiksi –säätiön 20 000 euron tunnustuspalkinto luovutettiin Congrid Oy:lle kiinteistöalan vuosiseminaarissa Aulangolla 3.11.2016.

Congrid on kehittänyt mobiiliratkaisun rakennustuotannon laadun- ja turvallisuuden hallintaan. Säätiö haluaa tämän vuoden palkinnolla palkita nuoren yrityksen, joka toiminnallaan kehittää edistyksellisiä teknologisia ratkaisuja ja jonka palvelun vaikuttavuus rakennusalalle voi olla erittäin merkittävä.  

Kunniamaininnan pitkäaikaisesta toiminnastaan erityisesti parempien oppimisympäristöjen kehittämiseksi sai Tekniikan tohtori ja dosentti Olli Niemi.

Congrid hyödyntää digitaalisaatiota, yrityksen ratkaisu huomioi palvelukokonaisuuden ja resurssitehokkuuden. Tähtäimessä on kansainväliset markkinat. Mobiiliratkaisussa on otettu huomioon helppokäyttöisyys vaativissa olosuhteissa, tuplatyön poistaminen, suoraviivainen tiedon jakaminen ja yksinkertainen tapa tuottaa tarkkoja dokumentteja laadunhallinnan kaikilla osa-alueilla.

Kunniamaininta myönnetään tänä vuonna Tekniikan tohtori, dosentti Olli Niemelle pitkästä ja aktiivisesta toiminnastaan alan kehittämisen hyväksi, erityisesti parempien oppimisympäristöjen luomiseksi.

Tunnustuspalkinnon vastaanotti Kiinteistöjen sijoitus-, rahoitus- ja kehitys- ja palveluliiketoiminnan Vuosiseminaarissa 3.11.2016 Aulangolla Congrid Oy:n toimitusjohtaja Timo Makkonen. Valitettavasti tekniikan tohtori, dosentti Olli Niemi oli estynyt työmatkasta johtuen. Palkinnot luovutti Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön hallituksen puheenjohtaja Mika Halttunen.

2015

ENSAVETEC OY PALKITTIIN TEKNOLOGIASTA TUOTTEIKSI -SÄÄTIÖN TUNNUSTUSPALKINNOLLA

Teknologiasta Tuotteiksi –säätiön 20 000 euron tunnustuspalkinto luovutettiin Ensavetec Oy:lle kiinteistöalan huippuseminaarissa Aulangolla 5.11.2015.

Ensavetec Oy tarjoaa innovatiivisia ratkaisuita energiatehokkaampaan arkeen lämmön talteenotolla käyttövedestä. Säätiö haluaa tämän vuoden palkinnolla erityisesti palkita nuoria yrityksiä, jotka ovat tuotteistaneet ympäristöystävällisen innovaation rakennettuun ympäristöön. Yrityksillä on kansainvälistymiseen potentiaalia ja ottavat erityisesti huomioon käyttäjälähtöisyyden.

Säätiön kunniamaininnan sai tuotteistetun energiansäästökonseptin kehittänyt LeaseGreen Group Oy.

Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön vuoden 2015 tunnustuspalkinto on päätetty antaa Ensavetec Oy:lle. Nuori mikkeliläisyritys tuo uudentyyppiset energiatehokkuusratkaisut osaksi kiinteistöjen talotekniikkajärjestelmiä. Ensavetec:n innovaatio hyödyntää lämpöenergian suihkuvedestä. Yritys luo uutta ekologista ja puhdasta teknologiaa kuluttajien arkeen. Yrityksen toiminnassa korostuu käyttäjäläheisyys, energiansäästö ja ympäristöarvot.
Kunniamaininta myönnetään tänä vuonna LeaseGreen Group Oy:lle. Yritys keskittyy asiakkaidensa liiketoiminnan kannattavuuden ja ympäristöystävällisyyden parantamiseen tehokkaammalla energiankäytöllä. LeaseGreen ottaa huomioon asiakkaan tarpeet ja on tuotteistanut uudella tavalla ESCO-toiminnan.
Palkinnot vastaanotti Kiinteistöalan Vuosiseminaarissa 5.11.2015 Aulangolla Ensavetec Oy:n toimitusjohtaja Niko Halonen sekä LeaseGreen Group Oy:n toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto. Palkinnot luovutti Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön hallituksen puheenjohtaja Mika Halttunen.

ENSAVETEC Oy:n toimitusjohtaja Niko Halonen (kuvaaja Pekka Rousi)
ENSAVETEC Oy:n toimitusjohtaja Niko Halonen (kuvaaja Pekka Rousi)

2014

RENOR OY PALKITTIIN TEKNOLOGIASTA TUOTTEIKSI -SÄÄTIÖN TUNNUSTUSPALKINNOLLA

Teknologiasta Tuotteiksi –säätiön 20 000 euron tunnustuspalkinto luovutettiin Renor Oy:lle kiinteistöalan huippuseminaarissa Aulangolla.

Renor Oy toteuttaa asiakkaiden toimitilatarpeisiin soveltuvia ratkaisuja uuden elinkaaren ansaitseviin kiinteistöihin kehittyvissä kaupunkiympäristöissä kestävän kehityksen mukaisesti. Säätiö haluaa tämän vuoden palkinnolla erityisesti korostaa ja palkita energiatehokkuutta, uusiutuvan energian käyttöä ja kasvihuonepäästöjen vähentämistä.

Kunniamaininnan toiminnastaan kestävän kehityksen mukaisesti sai Citycon Oyj.

Vuosi 2014 on Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön 20. toimintavuosi. Juhlavuoden kunniaksi tunnustuspalkinto on 20 000 euron suuruinen.

Palkintojen jako Palkintojen jako tilaisuus. Saaja Renor Oy Timo Valtonen, palkinnon luovuttaa Mika Halttunen.
Palkintojenjakotilaisuus. Saaja Renor Oy, Timo Valtonen, palkinnon luovuttaa Mika Halttunen. Valokuvaaja Sini Pennanen.