Teknologiasta Tuotteiksi -säätiö jakaa vuosittain tunnustuspalkinnon, joka on alallaan Suomen suurin. Säätiö voi palkita yritysten ohella yhteisöjä tai yksityishenkilöitä. Palkinnon suuruus  20 000 euroa, ja sen tarkoituksena on tuoda saajalleen myönteistä huomiota joka auttaa edelleen kehittämään tuotetta ja liiketoimintaa.

Säätiö tukee toiminnallaan suomalaista osaamista, tuotekehitystä ja kansainvälistymistä erityisesti rakennetussa ympäristössä eli kiinteistö- ja rakennusalalla. Säätiö hakee vuosittain apurahan saajiksi yrityksiä ja yksityishenkilöitä, jotka kehittävät palvelukonsepteja ja -kokonaisuuksia myös digitaalisuutta hyödyntäen. Muita kriteerejä valinnassa ovat energia- ja resurssitehokkuus, alan uudistaminen ja loppukäyttäjien tarpeiden ymmärrys.

Palkinnon myöntämisen yleiset kriteerit

Palkinto myönnetään terveellistä, kestävää ja tuottavaa rakennettua ympäristöä edistävälle tuotteelle tai hankkeelle, jossa on uutta teknologiaa, osaamista ja kansainvälistä potentiaalia sisäympäristöalalla. 

Vuonna 2023 painotettavat kriteerit

Mukana palkittavien yritysten valinnassa ovat Talotekninen teollisuus ja kauppa Talteka ry,  Rakennusteollisuus RT ry ja kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry. Lopullisen päätöksen tekee säätiön hallitus.

Palkinto myönnetään vuosittain syksyllä järjestettävässä Kiinteistöalan Vuosiseminaarissa.

Tunnustuspalkinnon saaja valitaan hallituksen toimesta.

Myönnetyt palkinnot »