Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön perustaminen palautuu Iitin kuntaan ja kunnan kehitykseen vaikuttaneen Halton-yhtiön vaiheisiin. Vuonna 1994 sisäympäristöjärjestelmiä valmistava Halton Oy täytti 25 vuotta, ja tuotekehitykseen pitkäjänteisesti panostanut yhtiö oli tuona aikana kasvanut kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi. Iitin kunta halusi muistaa merkkivuotta näkyvällä tavalla ja ehdotti tuotekehittelyyn ja innovatiivisuuteen kannustavan säätiön perustamista.

”Kunnassa pantiin merkille, että Halton täyttää 25 vuotta. Mietimme, miten kunnan puolelta voisimme huomioida juhlavuotta siten, että toisimme samalla esiin Haltonin menestystekijän: panostuksen tekniseen tuotekehitykseen, jota yhtiö oli tehnyt pitkäjänteisesti erityisesti VTT:n kanssa. Yhtiö sopi esimerkiksi muille.”
Pentti Toivanen, Iitin kunnanjohtaja v. 1993–2014.

Teknologiasta Tuotteiksi -säätiö perustettiin Iitin kunnan lahjoittaman 150 000 markan turvin, mutta toiminnan kehittämiselle saatiin huomattavasti paremmat lähtökohdat kun Haltonin perustaja, teollisuusneuvos Seppo Halttunen, lahjoitti säätiön alkupääomaan kaksi miljoonaa markkaa. Lahjoitus nosti säätiön arvostusta ja mahdollisti valtakunnallisen toiminnan.

Säätiön rahaston julkistustilaisuus pidettiin maanantaina 28. marraskuuta 1994.

Säätiön perustajien verkostoja hyödyntämällä toiminnalle saatiin nopeasti uusia tukijoita, ja säätiön hallitukseen liittyi sijoittamisen ja innovaatiotoiminnan johtavia asiantuntijoita. Alkuvaiheessa säätiön toimintaa lähtivät tukemaan muun muassa Lahden ja Heinolan kaupungit, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Finnvera, Kera, Tekes, Sitra, Keksintösäätiö, Pohjola Oy, Kesko Oy ja Eläke-Sampo Oy. Säätiön taustajoukkoihin saatiin useita ministereitä sekä tuolloinen tasavallan presidentti Martti Ahtisaari. Perustamisestaan lähtien säätiön hallitukseen on kutsuttu edustajia johtavista asiantuntijaorganisaatioista.

Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön toiminnan tärkein elementti on aina ollut tuotekehitysavustusten ja tunnustuspalkintojen jakaminen. Tällä saralla säätiö on ollut edelläkävijä, sillä muita keksintöjen kaupallistamisen rahoittajia ei 90-luvun alussa ollut. Onneksi yritysten mahdollisuudet saada tukea innovaatioiden ja uuden liiketoiminnan kehittämiseen ovat sittemmin merkittävästi parantuneet.

Säätiön ensimmäinen palkintojenjakotilaisuus järjestettiin helmikuussa 1996. Palkinnon luovutti tuolloinen kauppa- ja teollisuusministeri Antti Kalliomäki. Säätiön tunnustuspalkinto myönnettiin rakennusmestari Asko Huuskon ja puutalousteknikko Vesa Kankkusen omistamalle Kuitumyynti Oy:lle, joka oli kehittänyt luonnolliseen ilmanvaihtoon perustuvan puukuituisen Riwe-lämpöeristeen. 90-luvun lopulla erityisesti tasakattoisten rakennusten sisäilmaongelmiin alettiin havahtua laajemmin, ja säätiö arvosti palkittujen pyrkimystä löytää ratkaisu luonnollisen ilmanvaihdon edistämiseksi. Raadin vakuutti myös Huuskon ja Kankkusen vahva panostus tuotteen viemiseksi kansainvälisille markkinoille.

Ensimmäisen kymmenen toimintavuotensa aikana säätiö myönsi kymmeniä tuotekehitysavustuksia, jotka olivat tyypillisesti muutaman tuhannen markan suuruisia. Vuosittain jaettiin useita apurahoja alkuvaiheen yrityksille, joilla oli kiinnostavia tuotekehitysideoita.

Kymmenen toimintavuoden jälkeen, vuonna 2003, säätiön toimintaa mietittiin uudelleen. Yhteiskunta säätiön ympärillä oli muuttunut, ja Suomi oli noussut lamasta informaatioteknologian vientimaaksi. Muuttuneessa ympäristössä säätiön uudeksi toiminta-alueeksi määriteltiin erityisesti kiinteistö- ja rakennusklusteri. Samalla säätiön tunnustuspalkinnon myöntämisen periaatteita uudistettiin. Palkinnot suunnattiin erityisesti terveellistä, kestävää ja tuottavaa rakennettua ympäristöä edistäville ratkaisuille, joissa on kansainvälistä potentiaalia.

Pienten apurahojen sijaan säätiö alkoi jakaa nykymuotoista Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön tunnustuspalkintoa, jonka suuruus on nykyisin 20 000 euroa. Yhden suuren palkinnon arvioitiin olevan vaikuttavampi tapa edistää säätiön tarkoitusta. Palkinnon lisäksi säätiö voi hallituksen harkinnan mukaan myöntää myös kunniamainintoja.

Säätiö on yli kahdenkymmenen toimintavuotensa aikana myöntänyt tuotekehitysapurahoja yli 300 000 euron arvosta ja ollut tukemassa kymmeniä parempaa sisäympäristöä edistäviä ideoita. Monet niistä ovat saavuttaneet kaupallisen menestyksen, ja toiset ovat jääneet hyödyllisiksi kokeiluiksi. Avustuksia tärkeämpää on kuitenkin ollut tuotekehitystyön saama huomio ja arvostus, joka on innostanut keksijöitä työhön parempien sisäympäristöjen puolesta.