Biojätteiden kerääminen on ollut kaupunkiympäristössä haasteellista jo pitkään. Suomessa kunnat ovat päätyneet hyvinkin erilaisiin ratkaisuihin, osassa toimivaa biojätteiden keräystä ei ole järjestetty vieläkään. Maatalouskoneiden suunnittelutehtävissä pitkään työskennellyt Matti Heikkinen halusi vastata tähän haasteeseen omalla innovaatiolla. Tämä palkittiin Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön palkinnolla vuonna 1998.

”Kehitimme kiinteistökohtaisen biojätteen käsittelylaitteen, eräänlaisen likoämpärin, joka syötti jätteitä viemäriverkkoon. Laite nesteytti pääosan biojätteestä ja pilkkoi vaikeammin nesteytyviä tuotteita,” Heikkinen kertoo.

Talokohtainen keräys kohtalona

Heikkisen perustaman Bioalfa Oy:n tuoteideaa kypsyteltiin Lahden ammattikorkeakoulun teknologiahautomossa. Menetelmää testattiin ravintoloissa ja Hollolan vedenpuhdistuslaitoksella. Samassa yhteydessä testattiin entsyymejä, jotka nopeuttivat jätteen hajoamista. ”Tulokset ravintoloista olivat lupaavia. Esimerkiksi rasvakaivot pysyivät paremmin puhtaina,” Heikkinen muistelee.

Viranomaisten kanssa alku oli hankalampaa. Jätevesipuhdistamot epäilivät viemäriverkoston kykyä kuljettaa nesteytettyä jätettä eivätkä hyväksyneen jätteen jatkuvaa syöttöä viemäriin. Ratkaisuna puhdistamot esittivät keräysastioita, joihin jäte olisi välivarastoitu. Astiat olisi tyhjennetty jätevesipuhdistamolla puhdistusprosessin kannalta sopivaan aikaan. Tämä, olisi kuitenkin Heikkisen mukaan nostanut kustannuksia merkittävästi, eikä toimintaa olisi saatu kannattavaksi.

Lahden seudulla päädyttiin esittämään talokohtaista biojätteen keräystä. ”Olen edelleen sitä mieltä, että on kansantaloudellisesti edullisempaa hyödyntää viemäriverkkoa kuin järjestää keräystä autoilla,” Heikkinen sanoo.

Palkinto mahdollisti prototyypit

Teknologiasta Tuotteeksi -säätiön palkintoa Heikkinen muistelee lämmöllä. ”Palkinto oli meille taloudellisesti merkittävä, koska saimme prototyypit rakenteille opinnäytetöinä Lahden Ammattikorkeakoulussa,” Heikkinen korostaa.

Tuotekehitysprosessi on opettanut paljon ja Heikkinen jatkaa innovaatioiden parissa myös eläkepäivillä. Hän toimii asiantuntijana erilaisissa tuote- ja menetelmäkehitys projekteissa. Bioalfa jatkaa edelleen toimintaansa Konepalvelu Heikkinen Oy:nä, mutta toiminta on muuttunut. Yhtiö tarjoaa tällä hetkellä tuotekehityspalvelun lisäksi esim. robottihitsausta, lasermerkkausta ja maanrakennusta.