Renor on määrätietoisesti jatkanut toimintaansa energiansäästöön ja energiatehokkuuteen liittyvien ratkaisujen kehittämisessä ja käyttöönotossa.

Vuonna 2014 käyttöönotetun Puuvillan kauppakeskuksen geoenergiainvestoinnin jälkeen olemme pyrkineet lisäämään uusiutuvan energian käyttöä kohteidemme lämmitys- ja jäähdytysenergian tuotannossa systemaattisesti.

Lahdessa Askonalueella fokus on ollut pohjaveteen sitoutuneen ns. pohjavesienergian hyödynnettävyyden tutkimisessa. Askonalueella pohjavettä (orsivesi) on alun perin käytetty alueella toimineen metallivalimon tuotantoprosessien jäähdyttämisessä viime vuosisadalla. Tämän jälkeen 2000-luvun alussa Renorin toimesta pohjavettä alettiin hyödyntää toimitilojen (m.l. serveritilat) jäähdyttämisessä. Vuonna 2016 alueelle porattiin ensimmäinen syväkaivo osana TEKES-projektia tavoitteena selvittää Salpausselän rinteiltä valuvan ns. alemman pohjaveden hyödynnettävyyttä energiaratkaisuna. Tämän jälkeen pohjaveden hyötykäyttöä on vaiheittain laajennettu jäähdytyksen ohella myös lämmitykseen. Vuonna 2018 alueelle porattiin toinen syväkaivo ja kytkettiin yhteen ensimmäisen kaivon kanssa. Tämän ns. ATES-järjestelmän toimintaperiaatteena on pumpata toisesta kaivosta vettä ylös, ajaa se lämmönsiirtimen ja lämpöpumpun kautta minkä jälkeen imeyttää toisen kaivon kautta takaisin maaperään. Tällaisia järjestelmiä ei tietääkseni Suomessa ole käytössä vielä muita, Ruotsissa teknologia on toki ollut käytössä jo pitkään.

Vuoden 2019 alussa käyttöönotettiin myös Tikkurilassa Sillkkitehtaan-korttelissa ”normaali” 18 kaivon geoenergiajärjestelmä, jolla tuotetaan lämmitys- ja jäähdytysenergia osittain vielä kehitystyön alla olevaan kortteliin.